ბრენდი ის არ არის, რაც შენ გგონია!

ვიდეოს აღწერა

რა არის ბიზნესი, ბრენდი და იდენტობა?
როგორ უკავშირდებიან ისინი ერთმანეთს?
რატომ/როგორ შევქმნათ ემოციური კავშირები ბიზნესთან?
ეს ვიდეო სწორედ ამ კითხვებს გასცემს პასუხს და გააქარწყლებს ბრენდის არასწორ გაგებას.

გაზიარება

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin